Ontwerpend Onderzoek

Wat:

Ontwerpend onderzoek is vraaggericht. De kern bestaat uit het verzinnen en uitproberen van nieuwe mogelijke oplossingen. Deze oplossingen worden getest, door middel van snelle iteraties en verfijningen totdat een gevalideerd ontwerp is gecreëerd.

Methode:

Focus groups, creatief denken, inventarisatie van best practices, vignet studies, stakeholder workshops

Toegepast wanneer:

Wanneer nieuwe instrumenten, aanpakken of diensten zijn vereist om sociale vraagstukken m.b.t. bestuur of beleid