Experimenteel Onderzoek

Wat:

Testen van een relatie tussen een beleidskeuze, gedragsincentives en feitelijk gedrag

Methode:

Survey’s onder burgers, politici, bestuurders of ambtenaren; kleinschalige laboratorium experimenten met studenten; veldexperimenten in een realistische omgeving.

Toegepast wanneer:

Wanneer de aangenomen invloed van een interventie statistisch gevalideerd dient te worden.