Besluitvorming Slimme en Gezonde Stad

 

Hoe kan besluitvorming zodanig worden vormgegeven dat uiteenlopende belangen (gezondheid, economie, leefbaarheid) evenwichtig worden meegenomen in beleid en in de feitelijke realisatie? Dat is de centrale vraag van dit rapport. Het is geschreven in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit het inzicht dat dergelijke besluitvorming doorbreking van grenzen tussen sectoren vergt, maar ook nieuwe verbinding van sectorale benaderingen vraagt, en dat tegelijkertijd maatschappelijke inbreng en draagvlak nodig is.

Om een beeld te vormen van (potentiële) kansen en knelpunten in de huidige besluitvormingsarrangementen en –processen is onderzoek gedaan naar twee casus in Rotterdam, de ontwikkeling van het Stedelijk Verkeersplan en ontwikkelingen rond het Schouwburgplein. Ook is gekeken naar de benutting van enkele hulpmiddelen voor dergelijke besluitvorming. Ten slotte is gesproken met actoren die in verschillende rollen bij besluitvorming over stedelijke ontwikkeling zijn betrokken.

Related Projects