Living Lab Wijktuinman Gemeente Rotterdam

Partner:

Gemeente Rotterdam

Datum:

Sep 2017 – Feb 2018

Het Project

Afgelopen jaar heeft de Erasmus Governance Design Studio zich, in opdracht van de Gemeente Rotterdam, beziggehouden met het verkennen van ondersteuning van burgerinitiatieven op het gebied van groen door een wijktuinman in de wijk Crooswijk. Eerder liep de gemeente bij het vormgeven van een faciliterende strategie tegen meerdere vragen aan zoals wat de behoefte en wensen zijn van bewoners die betrokken willen worden en onder welke condities zij verantwoordelijkheid willen nemen voor het beheer. De wijktuinman is dan ook in het leven geroepen om burgers te faciliteren bij het zelfbeheer. Om de activiteiten van de wijktuinman af te stemmen op de specifieke context van Crooswijk is de Erasmus Governance Design Studio hier op een ontwerpende wijze mee aan de slag gegaan.

EGDS activiteiten

De Erasmus Governance Design Studio heeft een co-design traject (be)geleid waarin stakeholders van de gemeente Rotterdam, betrokken bewoners, woningcorporaties en de wijktuinman gezamenlijk het functieprofiel van de wijktuinman hebben ontworpen. Gedurende dit traject zijn interviews, observaties, enquĂȘtes, focus groups en creatieve sessies met bovengenoemde actoren georganiseerd. Deze activiteiten vormden de basis voor een breed gedragen ontwerp van het functieprofiel van de wijktuinman.

0