Right to Cooperate

Partner:

Gemeente Rotterdam

Datum:

Jan 2020 – Jul 2020

Het Project

Burgerinitiatieven bieden allerlei diensten in zorg en welzijn aan en zijn hiermee een waardevolle aanvulling op de dienstverlening van gemeente RotterdamĀ  – en een verrijking van de stad. Door verschillen in werkwijze en doelstelling verloopt de samenwerking tussen burgerinitiatieven en de gemeente overigens niet altijd even soepel. Om de samenwerking makkelijker, vanzelfsprekender, gelijkwaardiger en vruchtbaarder te maken is de gemeente bezig met het ontwikkelen van een nieuw beleidsinstrument: het Right to Cooperate.

EGDS activiteiten

Met dit project hebben de gemeente, een vijftal initiatieven, en de EGDS in een diepgaand ontwerpproces verkend hoe dit Right to Cooperate vorm kan krijgen. Gedurende dit proces heeft de EGDS co-creatiesessies georganiseerd en gefaciliteerd, aanvullend onderzoek gedaan, en de opbrengsten hiervan samengebracht in een concreet ontwerpvoorstel. Meer informatie over het ontwerpproces en het uiteindelijke ontwerp is te vinden in het eindrapport dat te vinden is via onderstaande link.

0