Circulaire Transities in Het Groene Hart

Partners:

Provincie Zuid-Holland ACCEZ Leiden University Drift Ideate

Datum:

Feb 2019 – Nu

Het Project

Ondernemers in Het Groene Hart worden geconfronteerd met allerlei uitdagingen om hun duurzame ambities te realiseren. Zo moeten zij bijvoorbeeld hun bedrijfsvoering herorganiseren, samenwerken met allerlei andere partijen, werken met andere materialen en technieken, of hun verdienmodel anders inrichten. In dat kader heeft ACCEZ (Accelerating Circular Economy Zuid-Holland) een driedelig project opgezet rondom de verbetering van natuurlijk kapitaal, duurzame business modellen en circulaire transities in reststromen. De Erasmus Governance Design Studio richt zich op dit laatste deelproject.

EGDS activiteiten

De Erasmus Governancde Design Studio heeft een literatuuronderzoek, interviews en locatiebezoeken gedaan om een inzicht te krijgen in de governance van reststromen. De bevindingen van dit onderzoek zijn samengevat in de animatie hieronder. Hierin laten wij zien dat de  laten wij zien dat de circulaire transitie een vraagstuk van samenwerking is, maar dat juist deze samenwerking lang niet altijd soepel verloopt. Door de enorme complexiteit weet men elkaar niet makkelijk te vinden, werkt men langs elkaar heen, en werkt men elkaar soms zelfs tegen. Aankomend halfjaar zal de Erasmus Governance Design Studio daarom samen met Ideate op zoek gaan naar mogelijkheden om het samenspel tussen overheden, handhavers en ondernemers te versoepelen.

0