Duurzaamheid als Collectieve Opgave

Partners:

Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Datum:

Maart 2021 – Maart 2026

Het Project

Dit onderzoek heeft als doel om interventies te ontwerpen en testen in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk waarmee een betere voedingsbodem voor duurzame sociale praktijken kan worden gecreëerd. Een sociale praktijk bestaat uit routinematige handelingen van mensen, die een onderdeel en resultaat zijn van een groter systeem. We kijken in dit onderzoek verder dan individueel gedrag, naar praktijken gerelateerd aan (1) energiegebruik en (2) consumptie.  Op een co-creatieve manier worden randvoorwaarden en routes geschetst voor vermindering van CO2-uitstoot door huishoudens. We zoeken naar lokaal beleid en interventies die een natuurlijke verschuiving van sociale praktijken kunnen bewerkstelligen.

EGDS activiteiten

Met dit project verkent de EGDS samen met verschillende stakeholders (gemeenten, lokale organisaties en inwoners) hoe gemeentelijk duurzaamheidsbeleid vorm kan krijgen. Het project bestaat uit verschillende fasen: (1) verkennend co-creatief veldwerk en literatuuronderzoek om focus te bepalen, (2) een mix van kwalitatieve en kwantitatieve methoden om sociale praktijken in hun context te begrijpen, (3) co-creatie sessies en aanvullend onderzoek om mogelijke instrumenten te identificeren, (4) uitwerking van een beleidsontwerp door middel van ontwerpend onderzoek.  

0