Samen naar een Circulaire Bollenstreek

Partners:

ACCEZ

Naturalis Biodiversity Center

Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden

Wageningen University and Research

Datum:

Januari 2021 – Juni 2023

Het Project

Het project Samen naar een Circulaire Bollenstreek is opgezet en gefinancierd door ACCEZ om met een breed palet aan stakeholders te werken aan een toekomstbestendige, duurzame Bollenstreek en –teelt. Dit omvat ondernemers, brancheorganisaties, netwerkorganisaties, overheden, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen. Binnen het project werken betrokken partijen samen aan kennisvragen vanuit de sector en wordt onderzoek gedaan naar biodiversiteitsmonitoring, verbetering van natuurlijk kapitaal in de context van bredere gebiedsopgaven en kennisnetwerken rondom duurzaamheid. Tot slot gaan diverse stakeholders het gesprek aan over verduurzaming in de streek door aan de slag gaan met verschillende toekomstbeelden en interventies in de vorm van een serious game.

EGDS activiteiten

De Erasmus Governance Design Studio (EGDS) heeft met diverse partijen verkennende gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot twee deelprojecten. De eerste is een verdiepend onderzoek naar kennis- en know-howstromen rondom verduurzaming. Hiervan is een visualisatie gemaakt die dient als conversation piece om samen met belanghebbenden kansen te identificeren voor verbetering. Daarnaast heeft de EGDS in samenwerking met Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) een serious game ontworpen om aan de slag te gaan met een van de vraagstukken vanuit de sector: onzekerheden en risico’s die gepaard gaan met verduurzaming. De game stelt deelnemers in staat verschillende perspectieven te verkennen, inzicht te krijgen in complexiteit en constructief aan de slag te gaan door collectief verschillende toekomstbeelden en interventies te testen.

0