Waarde van Water

Partners:

Provincie Zuid-Holland

ACCEZ

Centrum voor Milieuwetenschap Leiden

Wageningen University and Research

Greenport West-Holland

Datum:

Oktober 2022 – April 2023

Het Project

De behoeften op watergebied rond het glastuinbouwgebied van Pijnacker-West zijn complex, genetwerkt en dynamisch. Tekorten en overschotten in de vorm van droge perioden en hoosbuien nemen toe, zo is de inschatting. Daarnaast wordt ook door de opgave van (het herstel van) biodiversiteit, de strengere eisen aan waterkwaliteit en de toename van bevolkingsdichtheid het watervraagstuk complexer. In dit relatief korte project brengen we zeer verschillende stakeholders met verschillende belangen samen en laten hen door middel van een serious game onderzoeken of er verdergaande samenwerking mogelijk is.

EGDS activiteiten

Een complex, genetwerkt en dynamisch probleem dat vraagt om een ontwerpende aanpak. De Governance Design Studio brengt, o.a. in individuele interviews, een deel van de belangen, eisen, wensen en waarden van verschillende belanghebbenden in kaart. Dit vormt input voor de serious game, die door de EGDS ontworpen wordt en wordt gebruikt om met alle belanghebbenden samen een fictief scenario, tijdens de sessies door de stakeholders ontwikkeld, te doorlopen. Er wordt geleend uit bestaande voorbeelden elders in Nederland, naast de individuele input van alle belanghebbenden. Dit project is een verkenning van mogelijkheden. Belanghebbenden doen geheel vrijblijvend mee.

0