De Governance van Energiedijken

Resultaten van een bestuurskundige verkenning

Auteurs:

Arwin van Buuren, Mike Duijn, Sanne Grotenberg, Corniel van Leeuwen, Erik-Hans Klijn & Frank Boons

Jaar:

2015

Abstract:

In het EFRO onderzoeksproject Energising Deltas stond de vraag centraal hoe – vanuit een bestuurskundige optiek – duurzame energiewinning en waterbeheer kunnen worden gecombineerd in een nieuwe generatie waterwerken. Gelet op de toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen en de groeiende roep om de energievoorziening te verduurzamen, wordt nagedacht over nieuwe vormen van duurzame energie, zoals getijdenenergie en energie uit zoet/zout osmose. Het medegebruik van een publieke waterkering is een interessante optie voor efficiënte combinaties van beide functies, en in de toekomst wellicht geïntegreerde natte kunstwerken die zowel de waterveiligheid garanderen als duurzame energie opwekken.

0