Motivatoren voor het Gemeenteraadslidmaatschap

Een onderzoek naar de rol van verschillende motivatoren binnen verschillende bevolkingsgroepen

Auteurs:

William Voorberg, Brenda Vermeeren & Arwin van Buuren

Jaar:

2020

Abstract:

Dit onderzoeksrapport beschrijft de onderzoeksresultaten van ons onderzoek naar de motivatie van mensen om zich kandidaat te stellen voor het raadslidmaatschap. Naar het CLEAR-framework van Lowndes en collega’s, is de invloed van de dimensies ‘Can do’, ‘Like to’, ‘Enabled to’, ‘Asked to’ en ‘Responded to’ op de motivatie van burgers om zich kandidaat te stellen voor het raadslidmaatschap onderzocht. Het blijkt dat intrinsieke motivatie – ‘Like to’ – en steun van anderen – ‘Enabled to’ – hierin bepalende factoren zijn. Om burgers aan te moedigen zich kandidaat te stellen voor gemeenteraadslidmaatschap moeten deze factoren dus in acht worden genomen. Huidige ‘incentives’ die dit beogen te doen zijn daarom niet voldoende toereikend.

0