Uiteenlopende Ambities en Instrumenten Voor Burgerparticipatie in de Verschillende Levensfasen van Groene Infrastructuurprojecten

Jannes Willems, Astrid Molenveld, William Voorberg & Geert Brinkman

Jaar:

2020

Abstract:

Zowel in de theorie als in de praktijk wordt onderkend dat het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van groene infrastructuren voor klimaatadaptatie een gezamenlijke en publieke opgave is. Dit houdt in dat in elke fase er een zekere mate van burgerparticipatie gewenst is. Er is echter nog weinig bekend over de mate waarin, en de manier waarop burgerparticipatie wordt vormgegeven in de verschillende levensfasen van groene infrastructuurprojecten. Dit artikel beschrijft een onderzoek waarin negen Europese groene infrastructuurprojecten zijn bestudeerd, waarin gekeken is naar: (1) hoe ambities voor burgerparticipatie verschillen in de verschillende levensfasen van groene infrastructuurprojecten, en (2) welke instrumenten er worden ingezet om deze ambities te realiseren. De verschillende cases laten zien dat de participatieambities per levensfase verschillen. In de ontwerp- en onderhoudsfasen is een hoge mate van participatie gewenst. Hierbij worden voornamelijk organisatorische instrumenten (bijv. living labs, partnerschappen) en marktgerichte instrumenten (bijv. open calls) ingezet. In de ontwikkeling liggen de participatieambities lager. In deze fase worden voornamelijk regelgevende instrumenten (bijv. formele consultaties) en communicatieve instrumenten (bijv. evenementen) ingezet. Op deze manier biedt dit onderzoek inzicht in de mate waarin en de manier waarop burgerparticipatie wordt vormgegeven in de verschillende levensfasen van groene infrastructuurprojecten. Het beeld dat participatie gewenst is in elke levensfase van groene infrastructuurprojecten wordt hiermee verder genuanceerd.

0