De Verzoening van Samenwerking in Actieonderzoek met Bestaande Instituties

Auteurs:

Catrien Termeer, Arwin van Buuren, Joerg Knieling & Manuel Gottschick

Jaar:

2014

Abstract:

In toenemende mate werken onderzoekers en beleidsmedewerkers samen om de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt het hoofd te bieden. Het gaat hierbij niet alleen om technische kennis, maar ook om bestuurskundige kennis. Zowel in Nederland als in Duitsland is een grootschalig samenwerkingsprogramma van actieonderzoek opgezet om juist de bestuurskundige kant van klimaatverandering te onderzoeken. Ondanks de samenwerking, het initiële enthousiasme, de beschikbaarheid van de nodige middelen en de vele positieve uitkomsten botsen deze initiatieven op een aantal hardnekkige knelpunten. Door beide initiatieven te vergelijken worden deze knelpunten inzichtelijk gemaakt en lessen getrokken. Het blijkt dat veel knelpunten worden veroorzaakt door de discrepantie tussen de verwachtingen van die de nieuwe samenwerkingsprogramma’s met zich meebrengen en de mogelijkheden binnen huidig beleid en onderzoeksinstituten. Bovendien wordt duidelijk dat geïnstitutionaliseerde risicomijdendheid, stereotypering en schaalfixaties deze discrepantie versterken en – door ontbrekende mogelijkheden om deze te overbruggen – in stand houden. Op basis van deze bevindingen wordt een aantal mogelijkheden gesuggereerd om samenwerkingsprogramma’s te verzoenen met de bestaande instituties: organiseer en investeer in gezamenlijke processen van kennisdeling door middel van grensoverbruggende objecten.

0