Actie Onderzoek

Wat?

Actie onderzoek intervenieert in een ongewenste situatie door een interventie toe te passen in een real-life setting. Het reflecteert op het effect van de interventie zodat een gevalideerde theorie ontstaat over de invloed van het instrument.

Methode:

Participatief onderzoek, observaties, verandermanagement, gap analyse, reflectie, lerende evaluatie

Toegepast wanneer:

Wanneer een nieuwe aanpak is vereist en een gevalideerde theorie deze aanpak moet bekrachtigen