Actieonderzoek voor Klimaatverandering

Ontwikkelen en toepassen van kennis voor bestuurskunde

Auteurs:

Arwin van Buuren, Jasper Eshuis, Mathijs van Vliet

Jaar:

2015

Abstract:

Over de hele wereld worstelen overheden met de vraag hoe om te gaan met klimaatverandering. Behalve kennis over de problematiek en mogelijke gevolgen is ook een passende strategie en bijbehorend instrumentarium nodig. Dit is ook een vraag waar bestuurskundigen mee zitten.

Dit boek laat zien hoe actieonderzoek ingezet kan worden om overheden van de nodige kennis te voorzien en tegelijkertijd de bestuurskunde verder te helpen. In het boek worden acht case studies uiteengezet om de toepassing van actieonderzoek over de hele wereld (Australië, Denemarken, Vietnam en Nederland) te demonstreren. De cases tonen een grote verscheidenheid aan zowel toepassingen van actieonderzoek – van participatoire observaties tot serious games en rollenspellen – als invalshoeken met betrekking tot klimaatverandering – van overstromingsgevaar tot hitte overbelasting en beschikbaarheid van zoetwater. Op basis hiervan worden waardevolle lessen voor de toepassing van actieonderzoek getrokken en de relevantie voor het genereren van toepasbare kennis voor de bestuurskunde aangetoond.  

Related Projects
0